Välkommen till Svedala kommuns e-tjänst för förskola, grundskola och fritidshem.

Här kan du registrera ansökan till förskola, fritidshem och skolval när det är aktuellt.

Förskola och fritidshem
Du behöver inte logga in för att ansöka om förskola eller fritidshem. För att påbörja en ansökan väljer du flik för den verksamhet som du är intresserad av.

För att kunna göra en ansökan måste du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du behöver också kunna uppge e-postadress och telefonnummer.

För att se dina uppgifter, ändra grund för placering, anmäla inkomst eller göra andra ändringar som till exempel uppsägning av plats loggar du in med din e-legitimation.

Skolval
Skolval är aktuellt för de elever som ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs. De som ska delta i skolvalet kommer att få en inbjudan när det är dags att söka.

GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som du lämnar kommer att registreras i ett datasystem och används för hantering av din ansökan och vid aktualisering/diarieföring, beslut och eventuellt genomförande av det du ansökt om. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Era uppgifter sparas tills utbildning är avslutad. Viss information kan komma att sparas längre för statistiska ändamål och enligt lagkrav. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på regun@svedala.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ansökan eller begäran enligt ovan kan ställas till: Svedala kommun, Utbildning, 233 80 Svedala

Logga in med e-legitimation